Google ra mắt Android 9 Pie

Google ra mắt android 9 pie

Biệt danh cho Android 9 là “Pie”. Nó không phải là tên mang cảm hứng nhất thời của Android. Pie mang nhiều tính năng mới…