Bảng mô tả công việc

Tổng Hợp Bản Mô Tả Công Việc Mới Nhất

Hiện này, rất nhiều công ty, xí nghiệp yêu cầu trong hồ sơ phải có bảng mô tả công việc, vị trí của ứng viên, những bản mô tả đó phải thể hiện đầy đủ những thông tin việc làm, kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Để giúp bạn viết được bản mô tả công […]

Xem tiếp
Cách tạo dòng chấm trong Word

Cách Tạo Dòng Chấm Trong Word Đơn Giản Và Chuyên Nghiệp

Chắc chắn rằng trong quá trình sử dụng Word, bạn sẽ thường xuyên cần tạo dòng chấm trong Word với các mục đích khác nhau. Nhưng việc gõ từng dấu chấm theo cách truyền thống là không chuyên nghiệp và tốn thời gian. Khi đó, chức năng tạo dòng chấm và tab trong Word có thể […]

Xem tiếp