Cách đọc báo cáo tài chính

Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính Cho Người Mới Bắt Đầu

Tài chính

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính là việc làm cần thiết đối với mỗi nhà đầu tư. Với nhiều nhà đầu tư chưa có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực kế toán, tài chính thì làm thế nào để đọc hiểu báo cáo tài chính?.

Trong bài viết này Gentracofeed sẽ hướng dẫn đọc báo cáo tài chính cho người mới bắt đầu – những kiến thức căn bản và dễ hiểu nhất giúp các bạn có thể đọc và hiểu báo cáo tài chính

I. Báo Cáo Tài Chính Là Gì? Báo Cáo Tài Chính Gồm Những Gì?

1. Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

(Theo Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán 2015)

BCTC áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

BCTC cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp, như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền… thường được công bố định kỳ vào cuối mỗi quý và vào cuối năm.

2. Báo cáo tài chính gồm những gì?

Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm:

 • Báo cáo của Ban giám đốc
 • Báo cáo của công ty kiểm toán độc lập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

>>>> Học Tài Chính Cho Người Không Chuyên Ở Đâu Tốt?

II. Tham Khảo Mẫu Báo Cáo Tài Chính 

Biểu mẫu báo cáo tài chính – (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

bảng cân đối kế toán

 1. Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục
 2. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
 3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm
 4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm
 5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục
 6. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
 7. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 9. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 10. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc
 11. Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
 12. Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)
 13. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)

Link Download: Mẫu báo cáo tài chính

III. Hướng Dẫn Cách Đọc Báo Cáo Tài Chính – 6 Bước Chi Tiết

06 bước để đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Xác định thời gian của báo cáo tài chính

Đầu tiên khi đọc báo cáo tài chính bạn cần xác định xem báo cáo này cho biết tình trạng tài chính của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nào. Thông thường, khoảng thời gian của báo cáo sẽ được đề cập ngay trên cùng hoặc trong phần tiêu đề của báo cáo

2. Cách đọc hiểu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là bảng số liệu quan trọng đầu tiên của doanh nghiệp – Nó thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán liệt kê các tài sản và nợ phải trả của công ty:

 • Cách thiết lập bảng cân đối kế toán: Các tài sản sẽ được liệt kê ở bên phải và các khoản nợ bên trái.
 • Đọc cột tài sản: Tài sản bao gồm tiền mặt, các khoản đầu tư, tài sản cố định và những thứ có giá trị khác thuộc sở hữu của công ty. Các tài sản được liệt kê theo thứ tự thanh khoản. Các tài sản có tính thanh khoản cao nhất, như tiền mặt, được trình bày trước.
 • Xem các khoản nợ: Nợ phải trả là các khoản nợ hoặc nghĩa vụ mà công ty nợ người khác. Chúng bao gồm tiền thuê mặt bằng, thuê văn phòng, lương trả cho nhân viên, thuế, thanh toán khoản vay và tiền nợ cho các nhà cung cấp hoặc nhà thầu khác.

Δ Bạn cần lưu ý sự khác biệt giữa nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Nợ ngắn hạn là những thứ sẽ được thanh toán trong vòng một năm. Nợ dài hạn sẽ mất hơn một năm.

Hướng Dẫn đọc Bảng cân đối kế toán:

Bước 1: Liệt kê những mục lớn trong Tài sản – Nguồn vốn.

Bước 2: Tính toán tỷ trọng các khoản mục này trong Tài sản và Nguồn vốn, và sự thay đổi của các khoản mục tại thời điểm báo cáo.

Bước 3: Ghi chú lại những mục chiếm tỷ trọng lớn, hoặc có sự biến động lớn về mặt giá trị ở thời điểm báo cáo.

3. Hướng dẫn đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Cách đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho bạn thấy công ty kiếm được bao nhiêu lợi nhuận trong khoảng thời gian nhất định và bất kỳ khoản chi phí nào được sử dụng để kiếm thu nhập đó cũng sẽ được phản ánh.

 • Đọc dòng trên cùng, “doanh số” hoặc “tổng doanh thu.” Điều này phản ánh số tiền mà công ty kiếm được từ việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, trước khi mọi khoản chi phí được khấu trừ.
 • Xem xét chi phí hoạt động. Chúng bao gồm các chi phí kinh doanh, chẳng hạn như tiền lương và chi phí quảng cáo.
 • Lưu ý đường khấu hao. Điều này phản ánh chi phí của một tài sản trong khoảng thời gian mà công ty có thể sử dụng.
 • Kiểm tra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: là số tiền mà công ty đã kiếm được sau khi trừ chi phí hoạt động.
 • Nhìn vào số tiền lãi đã kiếm được và đã chi trả. Các khoản này được thêm vào (thu nhập lãi) và trừ (lãi phải trả) vào tổng lợi nhuận hoạt động.
 • Kiểm tra số thuế thu nhập đã được trừ.
 • Đọc dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập: dòng này phản ánh lãi hoặc lỗ ròng.

4. Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo về dòng tiền này sẽ cho bạn biết lượng tiền mặt sẵn có của công ty và giúp theo dõi dòng tiền vào và ra khỏi công ty trong khoảng thời gian báo cáo.

• Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: phần này giúp phân tích việc sử dụng tiền mặt của công ty để đạt tình trạng lãi hay lỗ ròng như ở kết quả kinh doanh trên

• Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm, thanh lý… tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

• Dòng tiền từ hoạt động tài chính: cho biết doanh nghiệp đã thanh toán hay mua những tài sản tài chính nào, chẳng hạn như các khoản nợ ngân hàng.

5. Cách đọc thuyết minh báo cáo tài chính

Cách đọc thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh BCTC cung cấp cho bạn thông tin chi tiết các thông tin số liệu đã trình bày ở các Bảng CĐKT, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT và các thông tin cần thiết khác theo chuẩn mực kế toán cụ thể.

Các đọc thuyết minh báo cáo tài chính:

Bước 1: Tìm hiểu về doanh nghiệp, trình bày đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, kỳ kế toán, các chuẩn mực và chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.

Bước 2: Thuyết minh các khoản mục trên BCTT

6. Xem thêm các tài liệu hỗ trợ khác nếu có thắc mắc

Bạn có thể tham khảo các tài liệu dự phòng hoặc hỗ trợ có sẵn, chẳng hạn như biên lai và hóa đơn, giúp giải thích các giao dịch có trong báo cáo tài chính

Trên đây Gentracofeed đã chia sẻ với bạn đọc kinh nghiệm đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp. Để hiểu và nắm được những con số có trong báo cáo tài chính các bạn có thể tham khảo những khóa học phân tích tài chính doanh nghiệp tại các trung tâm để được các chuyên gia hướng dẫn chi tiết

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *