Sức mạnh của ngôn từ

Để nói dễ hiểu, hãy nói chân thành. Và để nói chân thành, hãy nói như bạn nghĩ Lev Tolstoy Sức mạnh của ngôn từ…

Lắng nghe hiệu quả

Lắng nghe hiệu quả

Hiệu quả của sự tập trung Bạn biết không, nếu bạn tập trung nghe giảng, động não suy nghĩ ngay trong quá trình nghe giảng,…

Lời khuyên khi bạn du học

lời khuyên khi bạn du học

Hiện nay, rất nhiều bạn lựa chọn du học để tiếp bước con đường học tập cho mình. Du học là phương thức tối ưu…

Giáo dục giới tính cho con

Giáo dục giới tính cho con

Ngay từ năm 1936, trong tiểu thuyết “Làm đĩ”, Vũ Trọng Phụng đã viết: “Giáo hóa cho thanh niên biết rõ dục tình là những…