Chế độ thai sản cho lao động nam

Lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản

Xã hội

Không chỉ lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Lao động nam cũng được hưởng chế độ thai sản. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật một cách đầy đủ nhất chế độ thai sản dành cho lao động nam để mọi người được biết để đảm được quyền lợi chính đáng của mình

1. Thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 

  • 05 ngày làm việc khai báo hải quan điện tử
  • 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi;
  • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu để từ ngày vợ sinh con thủ tục thanh lý tài sản

2. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Căn cứ vào Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp 1 lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.                                                               kế toán doanh nghiệp xây lắp

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản

– Căn cứ vào Khoản 06 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

– Theo điều 36 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam nhận nuôi dưới 06 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi

– Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Xem thêm: Điểm mới trong chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm 2019

Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Được quy định rõ tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014 cụ thể:

Mức hưởng một tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Mức hưởng chế độ thai sản = mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam

Để được hưởng các chế độ thai sản nêu trên trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động để người sử dụng lao động nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, hồ sơ bao gồm: học xuất nhập khẩu ở đâu

  • Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con
  • Bản sao giấy chứng tử của mẹ (trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết
  • Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con
  • Trường hợp người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi (giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần nuổi học xuất nhập khẩu tại tphcm

Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH học xuất nhập khẩu online lê ánh

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Với trường hợp thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, thì khi nộp hồ sơ người lao động cần xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH. học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Xem thêm: Những chính sách lao động, tiền lương, BHXH mới nhất 2019

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *