Ranh giới mong manh

ranh giới mong manh

Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác phải đứng giữa danh giới của sự sống và cái chết? Và bạn sẽ nghĩ đến ai…