Bạn đã mất hy vọng?

Bạn đã mất hy vọng?

Bạn đã mất hy vọng? Câu trả lời sẽ là … Không… Nếu bạn có thể nhìn cảnh mặt trời lặn và mỉm cười, Nếu…