khớp lệnh là gì?

Khớp Lệnh Là Gì? Tất Tần Tật Về Khớp Lệnh Chứng Khoán

Khớp lệnh đóng vai trò quan trọng trong thị trường chứng khoán. Quá trình khớp lệnh giúp tạo ra tính thanh khoản trên thị trường, duy trì tính minh bạch trong việc giao dịch, giảm thiểu sự chênh lệch giữa người mua và người bán, giúp kết nối nhà đầu tư khác nhau, tạo ra […]

Xem tiếp