Tài chính là gì?

Tài Chính Là Gì? Một Số Thuật Ngữ Tài Chính Cơ Bản

Tài chính

Tài chính là một THUẬT NGỮ rộng, bao gồm các lĩnh vực ngân hàng, đòn bẩy hoặc nợ, tín dụng, thị trường vốn, tiền tệ, đầu tư và việc tạo ra và giám sát các hệ thống tài chính. 

Cùng đi tìm hiểu khái niệm tài chính là gì, những vấn đề cần biết về tài chính và những thuật ngữ tài chính cơ bản trong bài viết dưới đây của Gentracofeed nhé!

I. Tài Chính Là Gì?

TÀI CHÍNH thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ, diễn ra ở mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã hội.

Tài chính gồm các quỹ tiền tệ, được hình thành bởi nhà nước nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Tài chính không phải là tiền tệ, nhưng các quỹ tiền tệ được hình thành bởi Nhà nước chính là những biểu hiện bên ngoài của tài chính.

Tài chính là hiện tượng đặc trưng bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện thanh toán và phương tiện cất trữ trong quá trình tạo lập hay sử dụng các quỹ tiền tệ đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ thể kinh tế – xã hội.

>>>>>> Học Phân Tích Tài Chính Ở Đâu Tốt?

II. Những Vấn Đề Cần Biết Về Tài Chính

Vì cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức chính phủ đều cần nguồn vốn để hoạt động, nên lĩnh vực tài chính bao gồm ba danh mục chính:

  • Tài chính cá nhân
  • Tài chính doanh nghiệp
  • Tài chính công (chính phủ)

Tài chính cá nhân là gì?

Tài chính cá nhân là tất cả những gì liên quan đến đầu vào và đầu ra dòng tiền sử dụng hàng ngày của 1 cá nhân. Đó là việc quản lý tài chính của cá nhân để thiết lập ngân sách, chi tiêu các nguồn tiền một cách hợp lý. Dựa trên sự xem xét, đánh giá các nhu cầu thiết yếu hàng ngày để thực hiện.

Lập kế hoạch tài chính là việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của các cá nhân để hình thành kế hoạch nhu cầu tương lai với giới hạn ngân sách nhất định. Tài chính cá nhân phân tích cụ thể cho tình hình và hoạt động của mỗi cá nhân; do đó, các chiến lược tài chính phụ thuộc phần lớn vào thu nhập, yêu cầu cuộc sống, mục tiêu và mong muốn của mỗi người.

Tài chính cá nhân bao gồm việc mua các sản phẩm tài chính như thẻ tín dụng, mua bảo hiểm cá nhân, thế chấp và các loại đầu tư khác nhau. Ngân hàng cũng được coi là một thành phần của tài chính cá nhân vì các cá nhân sử dụng tài khoản séc và tài khoản tiết kiệm, và các dịch vụ thanh toán trực tuyến hoặc di động như PayPal và Venmo.

Tài chính doanh nghiệp là gì?
Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp đề cập đến các hoạt động tài chính liên quan đến việc điều hành một công ty, thường là với một bộ phận hoặc bộ phận được thành lập để giám sát các hoạt động tài chính đó.

Một ví dụ về tài chính doanh nghiệp: Một công ty lớn có thể phải quyết định huy động thêm vốn thông qua phát hành trái phiếu hay chào bán cổ phiếu. Các ngân hàng đầu tư có thể tư vấn cho công ty về những cân nhắc đó và giúp họ tiếp thị sản phẩm chứng khoán.

Các công ty khởi nghiệp (startup) có thể nhận vốn từ các nhà đầu tư thiên thần hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm để đổi lấy phần trăm quyền sở hữu. Nếu một công ty phát triển mạnh và quyết định niêm yết cổ phiếu, họ sẽ phát hành cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thông qua phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) để huy động tiền mặt.

Trong các trường hợp khác, một công ty có thể đang cố gắng lập ngân sách vốn và quyết định tài trợ cho dự án nào và dự án nào nên tạm dừng để phát triển công ty. Tất cả các loại quyết định này đều thuộc tài chính doanh nghiệp.

Tài chính công là gì?

Xem chi tiết: Tài chính công là gì? Đặc điểm mục tiêu của tài chính công

Tài chính công bao gồm các chính sách về thuế, chi tiêu, ngân sách và phát hành nợ, ảnh hưởng đến cách chính phủ chi trả cho các dịch vụ họ cung cấp.

Chính phủ giúp ngăn chặn sự thất bại của thị trường bằng cách giám sát việc phân bổ nguồn lực, phân phối thu nhập và ổn định kinh tế. Nguồn vốn thường xuyên được đảm bảo chủ yếu thông qua thuế. Vay từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các quốc gia khác cũng giúp tài trợ cho chi tiêu của chính phủ.

Ngoài việc quản lý tiền trong các hoạt động hàng ngày, cơ quan chính phủ còn có các trách nhiệm xã hội và tài khóa. Chính phủ được kỳ vọng sẽ đảm bảo phúc lợi xã hội đầy đủ cho các công dân đóng thuế và duy trì một nền kinh tế ổn định để mọi người có thể tiết kiệm và tiền của họ sẽ được an toàn.

Dịch vụ tài chính là gì?

Dịch vụ tài chính là quá trình mà người tiêu dùng và doanh nghiệp có được hàng hóa tài chính. Một ví dụ đơn giản là dịch vụ tài chính được cung cấp bởi một nhà cung cấp hệ thống thanh toán khi chấp nhận và chuyển tiền giữa người trả và người nhận. Điều này bao gồm các tài khoản được thanh toán bằng séc, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản điện tử.

Dịch vụ tài chính khác hàng hóa tài chính:

  • Hàng hóa tài chính là các sản phẩm, chẳng hạn như thế chấp, cổ phiếu, trái phiếu và các chính sách bảo hiểm.
  • Dịch vụ tài chính là các nhiệm vụ — ví dụ, tư vấn đầu tư và quản lý mà một nhà cố vấn tài chính cung cấp cho khách hàng.

Lĩnh vực dịch vụ tài chính là một trong những phân ngành quan trọng nhất của nền kinh tế. Nó thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia, cung cấp dòng vốn tự do và tính thanh khoản trên thị trường. Lĩnh vực này được tạo thành từ nhiều tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng, tập đoàn đầu tư, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, đơn vị cho vay, dịch vụ kế toán, và các nhà môi giới bất động sản vân vân.

Khi ngành nghề này và nền kinh tế của một quốc gia phát triển mạnh mẽ, nó sẽ nâng cao niềm tin và sức mua của người tiêu dùng. Khi lĩnh vực dịch vụ tài chính thất bại, nó có thể kéo nền kinh tế đi xuống và dẫn đến suy thoái.

Hoạt động tài chính là gì?

Hoạt động tài chính là các sáng kiến ​​và giao dịch mà các doanh nghiệp, chính phủ và cá nhân thực hiện khi họ tìm cách tiếp tục các mục tiêu kinh tế của mình. Chúng là những hoạt động liên quan đến dòng tiền vào hoặc ra.

Ví dụ: Mua và bán sản phẩm (hoặc tài sản), phát hành cổ phiếu, bắt đầu cho vay và duy trì tài khoản.

Khi một công ty bán cổ phiếu và trả nợ, đây đều là những hoạt động tài chính. Tương tự, các cá nhân và chính phủ tham gia vào các hoạt động tài chính, chẳng hạn như cho vay và đánh thuế, nhằm đạt được những mục tiêu tiền bạc nhất định.

III. Các Thuật Ngữ Tài Chính Cơ Bản

1. Nguồn tài chính là gì?

Nguồn tài chính là khả năng về tài chính mà các chủ thể trong xã hội có thể khai thác, sử dụng nhằm thực hiện các mục đích của mình. Nguồn tài chính tồn tại dưới dạng tiền, tài sản vật chất hoặc phi vật chất.

Nguồn tài chính thể hiện một khả năng về sức mua nhất định. Kết quả của quá trình phân phối các nguồn tài chính là sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhất định.

Xét trên phạm vi quốc gia, nguồn tài chính hình thành không chỉ từ các quỹ tiền tệ trong nước mà còn từ các quỹ tiền tệ huy động từ nước ngoài vào.

2. Quỹ tiền tệ là gì?

Qũy tiền tệ là một lượng nhất định các nguồn tài chính đã huy động được để sử dụng cho một mục đích nhất định.

Các quỹ tiền tệ luôn luôn biểu hiện các quan hệ sở hữu. Khi kết thúc một giai đoạn vận động nào đó của quỹ thì mỗi chủ thể của hình thức sở hữu này hay hình thức sở hữu khác sẽ nhận được cho mình một phần nguồn lực tài chính.

3. Chức năng của tài chính

Chức năng huy động: Đây là chức năng tạo lập các nguồn tài chính, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế
Việc huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn.

Chức năng phân phối của tài chính là một khả năng khách quan của phạm trù tài chính.

Con người nhận thức và vận dụng khả năng khách quan đó để tổ chức việc phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

Chức năng giám sát: Đây là chức năng kiểm tra sự vận động của các nguồn tài chính trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ

Thông qua chức năng này để kiểm tra và điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi thời kỳ, kiểm tra các chế độ tài chính của Nhà nước…

Đến đây, thắc mắc khái niệm tài chính là gì đã được giải đáp. Bạn đọc nên nắm bắt được những điều này để hoạch định, xác định tài chính, nguồn tài chính chính xác.

Xem thêm: Fintech là gì? Sự bùng nổ của fintech tại Việt Nam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *