Học cách từ chối

Học cách từ chối khéo léo

Học cách từ chối khéo léo để không mất lòng người khác. Vì thường có khuynh hướng cảm thấy tội lỗi khi nói “Không” nên…

Để không vội vàng

Để không vội vàng

“Tạo hóa luôn ung dung, nhưng mọi thứ đều được hoàn thành” – Lão Tử Nhiều người đọc câu nói này của Lão Tử, và…