Những chính sách lao động, tiền lương, BHXH mới nhất 2019

Những chính sách lao động, tiền lương, BHXH mới nhất 2019

Xã hội

Văn bản kế toán sẽ liệt kê chi tiết những chính sách về lao động tiền lương BHXH sẽ có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019 các bạn đón đọc để biết thông tin những chính sách có liên quan đến quyền lợi của mình nhé

Xem thêm: Mức kinh phí công đoàn sử dụng trong năm 2019

1. Tăng lương cơ sở

Đồng thời, Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (có hiệu lực từ ngày 15/7/2019) nên học kế toán ở đâu

2. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP

3. Điểm mới về chế độ HĐLĐ trong cơ quan hành chính nhà nước (HCNN), đơn vị sự nghiệp

Thông tư 03/2019/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) có một số điểm đáng chú ý về chế độ hợp đồng lao động trong cơ  quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp như sau: nhân viên khai báo hải quan

Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc tại Điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được điều chỉnh theo quy định pháp luật về lao động, dân sự, thương mại và không thuộc chi tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị. hướng dẫn phân tích tài chính

Riêng đối với cá nhân đang ký hợp đồng lao động và áp dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì:

  • Chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; học nguyên lý kế toán
  • Mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng
  • Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định 68 bao gồm đơn vị do NSNN bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí thường xuyên;

(quy định hiện hành chỉ nêu chung là hoạt động bằng kinh phí do NSNN cấp)

4. Hàng loạt văn bản về lao động sắp hết hiệu lực

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 10/7/2019)

5. Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) nên học kế toán thực hành ở đâu

6. Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng (có hiệu lực từ ngày 01/8/2019)

Xem thêm:Học nguyên lý kế toán ở đâu tốt?

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *