Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm

Điểm mới trong chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm 2019

Xã hội

Ngày 14/06/2019 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật giáo dục 2019 – Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 quy định một số điểm mới về chính sách học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

2019 – Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm có hiệu lực từ 1/7/2020

Nội dung cụ thể về chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt, tiền đóng học phí cho sinh viên sư phạm như sau địa chỉ dạy kế toán tốt nhất hà nội

1. Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt mới

Trước đây, theo quy định tại Luật giáo dục 2005 thì sinh viên sư phạm sẽ không phải đóng học phí trong thời gian đào tạo (miễn học phí). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà trong quá trình thực hiện chính sách còn gặp nhiều hạn chế học logistics ở đâu tốt nhất

Nhằm khắc phục những hạn chế trước đây Luật giáo dục 2019 đã có những quy định mới về vấn đề này

Thay vì được miễn học phí như trước đây thì sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Tuy nhiên, bên cạnh quyền lợi được hỗ trợ chi phí thì Luật giáo dục 2019 cũng đưa ra những quy định ràng buộc đối với sinh viên sư phạm

Quy định ràng buộc của chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm

Phải hoàn trả lại tiền học phí và chi phí sinh hoạt đã được hỗ trợ nếu sau 2 năm kể từ ngày tốt nghiệp mà học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

  • Không công tác trong ngành giáo dục
  • Không công tác đủ thời gian quy định

Thời gian hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo

Lưu ý: Đối với những trường hợp đã được tuyển sinh trước ngày 01/7/2020 thì vẫn áp dụng theo quy định tại Luật giáo dục 2005 – tức là sinh viên sư phạm được tuyển sinh trước ngày 01/7/2020 thì sẽ không phải đóng học phí và cũng không phải hoàn trả học phí. khai bao hai quan dien tu

2. Về chính sách hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí

Sinh viên sư phạm được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí cụ thể như sau: khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Thứ nhất, về chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập Nhà nước có chính sách: Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên sư phạm có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở cơ sở giáo dục đại học; Cấp học bổng chính sách cho sinh viên sư phạm hệ của tuyển

Thứ hai, về chính sách trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí khóa học xuất nhập khẩu online số 1 việt nam

Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho các sinh viên sư phạm thuộc một trong các đối tượng sau:

  • Đối tượng được hưởng chính sách xã hội;
  • Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
  • Trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo học xuất nhập khẩu ở đâu

Trong thời gian sắp tới, Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các chính sách kể trên

Xem thêm: Những chính sách lao động, tiền lương, BHXH mới nhất 2019

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *